Rynek rozwiązań smart home to jeden z najatrakcyjniejszych rynków – zarówno pod względem wartości jak i pod względem dynamiki rozwoju. Wartość światowego rynku smart home przekroczyła w 2019 poziom 50 mld EUR, przy czym kraje Europy generują 1/3 wartości światowego rynku. 

Wartość europejskiego rynku smart-home wyniosła w 2019 roku ponad 15 mld EUR, a prognoza wskazuje, że w ciągu najbliższych 3 lat wartość ta ulegnie podwojeniu. Średnioroczne tempo rozwoju - CAGR4Y wyniesie ponad 15%. Największy udział w wartości europejskiego rynku smart-home mają dwa kraje – Wielka Brytania oraz Niemcy odpowiedzialne za 48% wartości rynku (ponad 7,3 mld EUR). 

 

Rynek smart-home składa się z kategorii produktowych, z których największe są smart appliances oraz czujniki i urządzenia związane z bezpieczeństwem (security) - każda kategoria ma po ok 22% udziału.
W ciągu najbliższych 5 lat zmienią się udziały procentowe poszczególnych kategorii w ramach europejskiego rynku smart-home. Największy wzrost zanotują smart appliances oraz zarządzania oświetleniem. Największy spadek udziałów w rynku smart-home czeka kategorię home entertainment. Udziały procentowe tej kategorii zmniejszą się w ciągu najbliższych 5 lat o 3,1 pkt. proc.
 
 
Opracowaliśmy raport dotyczący rynku smart-home w Polsce i w Europie, który odpowiada na następujące pytania:
  • Jaka jest wielkość rynku smart-home w Polsce?
  • Jaki jest udział poszczególnych kategorii w rynku w Polsce i w Europie?
  • Jaka jest dynamika wzrostu wartości rynku smart-home?
  • Jakie są drivery i bariery na rynku smart-home?
  • Jakie są trendy rynkowe i przewagi konkurencyjne?
  • Jakie są potrzeby grup docelowych (indywidualnych i B2B)?

W PAULAT realizujemy badania i przeprowadzamy analizy rynkowe typu market size & share, analizy rynku i konkurencji, segmentacje grup docelowych czy pozycjonowanie wizerunkowe marek.

Analizy rynku przeprowadzamy najczęściej dla branż nowych technologii, farmaceutycznej oraz finansowej. Dysponujemy dostępem do źródeł danych o konkurencji, rynkach i  klientach/ konsumentach.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

wróć