Dzięki badaniom ilościowym jesteśmy w stanie zmierzyć zakres danych zjawisk oraz przedstawić je w formie policzalnych, wymiernych zmiennych ilościowych. Badania ilościowe pozwalają odpowiedzieć na pytania gdzie, kto, ile? Ten rodzaj badań jest przydatny, gdy chcesz poznać charakterystykę grup docelowych czy udziały rynkowe odnoszące się do Twojego produktu, usług, marek.  

PAULAT | Wołodyjowskiego 46, 02-724 Warszawa | +48 664050992 | paulat@paulat.pl  | www.paulat.pl

 

Dla kogo są badania ilościowe?

Badania ilościowe są dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • Wiedzieć ilu potencjalnych klientów będzie chciało kupić Twój nowy produkt.
 • Wiedzieć ilu Twoich klientów jest zagrożonych odejściem, rezygnacją z usług.
 • Być świadomym ile osób zna Twoją markę, a tym samym osiągnęło pierwszy etap zaangażowania klienckiego. 
 • Dowiedzieć się, ilu i którym klientom Twoja marka kojarzy się pozytywnie, a którym negatywnie.
 • Określić segmenty klientów, CF vs SoB, oszacować potencjał wielkość i wartość dla marki.
 • Poznać touchpointy z grupą docelową i wiedzieć gdzie i jak, precyzyjnie się z nimi komunikować,
 • Zweryfikować strategię, big idea, definicje klienta, stworzyć persony - ilustracje segmentów grup docelowych.
 • Określić potrzeby, oczekiwania, postawy, zachowania grupy docelowej 
 • Wygenerować idee, pomysły, insighty dla komunikacji marketingowej - pozyskać treści do angażującego marketingu poprzez korzyści .

 

Jak realizowane są badania ilościowe?

Badania ilościowe przeprowadza się na stosunkowo dużych próbach, dzięki czemu możliwe jest prognozowanie, modelowanie,kwantyfikowanie danych i określanie istotności statystycznej. Do realizacji badań ilościowych używany jest wystandaryzowany kwestionariusz (ankieta, test). Zadaniem badań ilościowych jest opisanie zjawiska w określonym tematycznie zakresie według ustalonych kategorii.

Kluczowa kwestia w badaniach ilościowych dotyczy reprezentatywności, co najczęściej wyrażane jest za pomocą wskaźników – błędu oszacowaniapoziomu ufnościdla próby.

Najczęściej wykorzystywanymi technikami ilościowymi są różnego rodzaju ankiety czy wywiady online (CAWI) oraz bezpośrednie kwestionariusze face-2-face realizowane przy wsparciu smartfona, laptopa, tabletu  (SAPI, CAPI, TAPI). Przy bardzo dużych próbach realizuje się wywiady telefoniczne (CATI) czy sondaże uliczne za pomocą kwestionariuszy papierowych.

 

Efekty badań ilościowych

Podstawowym efektem badań ilościowych są wymierne, policzalne, statystycznie istotne wyniki. Wyniki badań (i płynące z nich rekomendacje) opierają się na kwantyfikowalnych, wymiernych, porównywalnych danych, korelacjach – zależnościach pomiędzy cechami, wielkości cech i częstotliwości ich występowania. Wszędzie tam gdzie precyzja wyników ma znaczenie (np. badanie satysfakcji, udziały rynkowe, wartość wielkość). 

 

Przykłady badań ilościowych

Wyniki badań ilościowych pozwalają na testowanie reklam i wariantów produktów, określanie siły czynników, które mają wpływ na decyzję czy proces zakupowy.

Badania ilościowe to ważny element tworzenia strategii marketingowych i sprzedażowych. W ciągu ostatniego roku przeprowadziliśmy ponad 20 badań ilościowych, w tym: segmentacje, badania wizerunku marek, efektywności reklam. Nasze rekomendacje pomogły w osiągnieciu celów marketingowych, monitoringowych, biznesowych : 

 • Identyfikacja segmentu potencjalnych nowych klientów dla banku w Polsce.
 • Określenie odsetka "szarej strefy" wśród Ukraińców w Polsce 
 • Podniesienie o 10% liczby klientów promocji pożyczki w Polsce. 
 • Repozycjonowanie marki polskiego kurortu (Polska, Niemcy).
 • Zwiększenie liczby widzów festiwalu filmowego w Warszawie.
 • Selekcję wg potencjału dla nowej aplikacji do zarządzania projektami (koncept).

Cechuje nas szybkość działania, skuteczność adaptowalność rekomendacji oraz nowoczesne narzędzia badawcze. 

Skontaktuj się z nami! 

wróć