Skuteczna reklama jest przede wszystkim perswazyjna,buduje zaangażowanie, wywołuje pozytywne emocje (i nie wywołuje emocji negatywnych) dla konkretnych elementów przekazu - marki, benefitów, call to action. Wywołanie emocje może być nieskuteczne, gdy nie wiąże się z reklamowaną marką, produktem czy usługą!

Wyniki badań neuromarketingowych to nie tylko ilustracje w postaci map ale także wyniki analityczne. Analiza bazuje na oznaczeniu poszczególnych elementów reklamy na tzw. Areas of Interest (np. logo, packshot, benefit, call to action, etc) i analizie tych elementów.

Testy neuromarketingowe pozwalają na określenie kilkunastu wskaźników na bazie których tworzone są trzy główne indeksy:

Perswazyjność (m.in. liczba spojrzeń, czas jaki upłynął do zauważenia AOI, kolejność spojrzeń, liczba spojrzeń powtórnych). Indeks perswazyjności jest przede wszystkim indeksem złożonym z wskaźników uzyskanych za pomocą eyetrackera (śledzenie wzroku).

Zaangażowanie (m.in. poziom aktywności mózgu, długość spojrzeń na danych AOI, utrzymywanie uwagi). Indeks zaangażowania jest oparty na EEG (monitorowanie pracy mózgu) oraz eyetrackerze (śledzenie wzroku).

Bilans emocji to indeks, który przedstawia relację pomiędzy zadowoleniem oraz negatywnymi emocjami (zniechęcenie, smutek, złość, irytacja). Pozytywny (+) bilans oznacza, że dany AOI wzbudził więcej emocji pozytywnych niż negatywnych.

Dotychczas przetestowaliśmy ponad 220 reklam i stworzyliśmy bazę benchmarków dla poszczególnych AOI's takich jak:

  • Elementy konstrukcyjne - otwarcie i zamknięcie reklamy (po 5 sek)
  • Elementy kompozycyjne -  różne obszary w spotach odpowiadające podziałowi na insight, benefity oraz RTB'sy
  • Kluczowe elementy reklamy (marka/ logo, claim/hasło, call to action, historia/ bohaterowie)

Najbardziej perswazyjne otwarcie reklamy cechuje reklamę Coca-Coli, najwyższy poziom zaangażowania - reklamę Red Bulla, natomiast Haribo uzyskało najlepszy bilans emocji. Reklama Carrefour z serii "napoleońskiej" jest najlepszych przykładem przeciętnego otwarcia reklamy pod kątem perswazyjności, zaangażowania oraz bilansu emocji.

Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz aby Twoja reklama była bardziej skuteczna! Dzięki bazie benchmarków wynik dla Twojej reklamy będzie odniesiony do kategorii czy fragmentu rynku, na którym działasz. 
Badamy reklamy na różnych stopniach tworzenia - od storyboardów, przez animatiki po gotowe reklamy. Testujemy także inne formaty reklam - billboardy, banery, plakaty, ulotki, Key Visuals ... .

Więcej o badaniach neuromarketingowych.

wróć