PAULAT - NOWOCZESNE BADANIA RYNKU

Ludzie ukrywają w deklaracjach to co myślą i czują. Badanie emocji, poziomu aktywności mózgu i przyciągania wzroku pozwalają na dokładniejszą ocenę postrzegania marki i komunikacji marketingowej. W PAULAT specjalizujemy się w badaniach marketingowych wykorzystujących behawioralne testy neuromarketingowe (eyetracking, facial coding, EEG) oraz analizach rynków/ analizach potencjału nowych produktów/ usług/ materiałów marketingowych.

Odkrywamy rzeczywiste zachowania, nieuświadamiane reakcje oraz emocje odbiorców.  Zwiększamy perswazyjność reklam, optymalizujemy CX/ UX aplikacjiTworzymy strategie komunikacji marek, identyfikujemy przewagi konkurencyjne produktów, usług i marek.

Nasze badania realizujemy głównie za pomocą wywiadów pogłębionych, fokusów, wywiadów CATI/ CAPI oraz ankiet CAWI. Realizujemy testy neuromarketingowe (online i offline). Najczęściej z naszych usług korzystają instytucje finansowe, sektor B2B oraz agencje marketingowe. Realizujemy również badania z migrantami i uchodźcami.

Biuro i laboratorium znajdują się na Starym Mokotowie w Warszawie.

Skontaktuj się z nami

 

© 2024 PAULAT, Rakowiecka 33/25, 02-519 Warszawa, +48 664050992, paulat@paulat.pl

INNOWACYJNIE

Identyfikujemy rzeczywiste zachowania, drivery motywacji i bodźce zadowolenia.

Używamy nowych technologii i platform cyfrowych do kontaktu z grupami docelowymi.

Podnosimy zauważenie logo, kierujemy uwagą wzrokową oraz kształtujemy poziom zaangażowania odbiorców w działaniach marketingowych.

Dowiedz się więcej

SKUTECZNIE

Podnosimy perswazyjność komunikacji marketingowej oraz optymalizujemy procesy UX.

W oparciu o potrzeby, okazje i emocje konsumentów budujemy skuteczne pozycjonowanie marek.

Analizujemy emocje, wzrok, emocje oraz inne wskaźniki behawioralne (np. czas reakcji), dzięki czemu doradzamy w oparciu o rzeczywiste reakcje a nie tylko deklaracje.

Zobacz portfolio neuromarketingowe oraz efekty naszych projektów

BEHAWIORALNIE

Tradycyjne badania marketingowe wzbogacamy podejściami neuromarketingowymi.

Śledzenie wzroku - eyetracking, analiza fal mózgowych EEG, identyfikacja emocji na bazie systemu face recognition to narzędzia pozwalające poznać reakcje emocjonalne i behawioralne odbiorcy.

Wywiady neuromarketingowe prowadzimy offline i online.

Skontaktuj się z nami

NOWOCZESNE BADANIA MARKETINGOWE

POTENCJAŁ | STRATEGIA | GRUPY DOCELOWE | PRODUKT | UX | WIZERUNEK | CENA | REKLAMA | EWALUACJA

Realizujemy badania marketingowe, rynkowe i społeczne. Jesteśmy pionierami wykorzystania neuromarketingowych danych nieuświadamianych (eyetracking, rozpoznawanie emocji, EEG).

Do tworzenia rekomendacji wykorzystujemy różne typy danych - oceny i opinie, dane statystyczne oraz wskaźniki behawioralne. Prowadzimy projekty analityczne (desk research), badania jakościowe jakościowe (fokusy, IDI), badania ilościowe (online, telefoniczne, bezpośrednie) oraz neuromarketingowe.

Specjalizujemy się w badaniach wizerunku marek, potencjału nowych produktów, odbioru komunikacji marketingowej. Realizujemy badania jakościowe, ilościowe i neuromarketingowe. Realizujemy badania w Polsce oraz innych krajach europejskich.

 BADANIA ILOŚCIOWE: Segmentacje, profilowanie, badania U&A, monitoring. Badania opinii, sondaże. Badania rozpoznawalności, wizerunku marki, satysfakcji klientów. Pozycjonowanie marek, testy perswazyjności komunikacji marketingowej. Ilościowe testy konceptów, testy cenowe.

BADANIA JAKOŚCIOWE: Testy konceptów, idei, pomysłów. Identyfikacja nisz rynkowych, okazji zakupowych, motywacji, potrzeb, driverów i barier. Badania UX (aplikacje i desktop)

ANALIZY: Analizy rynku, konkurencji, grup docelowych. Analizy typu market size&share, identyfikacja głównych graczy i przewag konkurencyjnych, analizy makrootoczenia i zmian rynkowych, identyfikacja trendów konsumenckich.

Nasze USP opiera się na połączeniu 20-letniego doświadczenia w badaniach marketingowych z umiejętnością użycia nowoczesnych technologii badających reakcje odbiorców.

Skontaktuj się

CUSTOMER INSIGHT

Badania wizerunku,  pozycjonowania, testy konceptów, U&A, segmentacje, badania satysfakcji.

Badania jakościowe fokusy, wywiady pogłębione, online communities, mystery shopper, audyty.

Badania ilościowe online - CAWI, telefoniczne - CATI, bezpośrednie CAPI F2F

Dowiedz się więcej o badaniach jakościowych oraz badaniach ilościowych

Skontaktuj się

MARKET INTELLIGENCE

Analizy danych statystycznych, konkurencji, produktu, kategorii,  rynków, grup docelowych. Analizy social listening, desk research.

Analizy desk research, modelowanie danych.

Określanie wielkości rynku, udziałów rynkowych, prognozy rozwoju. Identyfikacja trendów i potrzeb konsumenckich. Pozycjonowanie, segmentacje i charakterystyka grup docelowych.

Dowiedz się więcej o analizach.

Skontaktuj się

NEUROMARKETING

Behawioralne testy atrakcyjności i perswazyjności komunikacji marketingowej. Testy materiałów marketingowych i testy CX/UX.

Nowe technologie - eyetracker, rozpoznawanie emocji, EEG

Siła przyciągania wzroku, poziom i rodzaj wywoływanych emocji, poziom zaangażowania, zachowania behawioralne. 

Dowiedz się więcej o neuromarketingu i kreowaniu perswazyjnej komunikacji / ścieżki doświadczenia

Skontaktuj się

 © 2024 PAULAT, Rakowiecka 33/25, 02-519 Warszawa, +48 664050992, paulat@paulat.pl

 

 

PRZEMEK MARCINIAK

CEO/ Head of Insights

Socjolog, badacz, strateg, fundraiser, trener, wykładowca uniwersytecki (SWPS).

W przeszłości Research Director (CEE/ MEA) dla 3M (B2B) oraz dla P&G (B2C). Międzynarodowe doświadczenie zawodowe.

Ponad 20000 godzin (20 lat) doświadczenia w badaniach marketingowych, market intelligence, strategii marketingowej.

#trekking #swimming #espana

 Skontaktuj się

  

AGENCJA PAULAT

Insight Provocateurs

Od 2007 roku przeprowadziliśmy ponad 500 badań marketingowych. Pracujemy głównie dla marketingu, sektora finansowego, mediów oraz B2B.

Corocznie rozmawiamy z ponad 30000 respondentami. Rozbudowujemy panel migrantów
z Ukrainy oraz bazę benchmarków  neuromarketingowych.

Przeprowadzamy badania bezpośrednie, telefoniczne i zdalne. W projektach korzystamy z nowoczesnych narzędzi technologicznych oraz sprawdzonych partnerów w realizacji badań. Zarówno w Polsce, w innych krajach UE jak i w Ukrainie.

Skontaktuj się

 

 

INSPIRACJA

W 1916 w Singapurze powstała gazeta Lat Pau, która jako pierwsza analizowała i badała potrzeby czytelników.

Prekursorzy marketingu natywnego, rozbili sztywne łamy rubryki ogłoszeń, zamieszczając reklamy bezpośrednio przy tekstach.

Idea natywnego marketingu jest nam bliska - kontynuujemy ją poprzez połączenie nowoczesnych technologii, bazujących na śledzeniu reakcji człowieka z analityką zachowań i tradycyjnymi badaniami marketingowymi.

Sprawdź nasze doświadczenie.

 

© 2024 PAULAT, Rakowiecka 33/25, 02-519 Warszawa, +48 664050992, paulat@paulat.pl

Zrealizowaliśmy ponad 500 projektów dla firm, organizacji i instytucji, w tym dla:

SEKTORA FINANSOWEGO:

ANZ, BOŚ, EWL Group, HSBC, ISL, PROVIDENT, ZAIN Group

SEKTORA B2B:

3M, BP, Polmedica, PPNT, Tarasola, TAURON, Thermaflex

AGENCJI MARKETINGOWYCH:

Grupa Eskadra, Harris Interactive, Performance Media, Rebels Valley, Stratosfera

MIAST I REGIONÓW:

Chorzów, Dolny Śląsk, Gorzów, Krynica, Kleszczów, Kołobrzeg, Olsztyn, Płock, Śląskie, Sopot

STARTUP-ÓW I NGO'SÓW:

Biopolyplast, Fundacja Akogo?, Liberties, UNICEF, WWF Polska, XBiolab, Van4Share

ORAZ:

BAT, DOZ, European Parliament, Akademia Leona Kozminskiego, Maspex, Procter&Gamble, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Uniwersytet Rolniczy Kraków

 

Przejdź do naszego doświadczenia i zobacz jak pomagamy Klientom.  

KLIENCI O NAS

 

 

Good business decisions require a clear segmentation of users. A result of our project implemented with PAULAT was the preparation of a new offer and the optimal targeting of customers in terms of the new offer.

We are extremely pleased with both the professionalism of PAULAT as well as the ability to effectively illustrate customer segments with legible, adaptable person and convincing visualizations purchasing processes.

Sonja Linz, CEO, Transferresearch GmBH

 

 

Wzbogacenie wyników marketingu analitycznego o insighty konsumenckie
pozwala na zwiększenie skuteczności procesów biznesowych
.

PAULAT rozumie współczesne technologie i potrafi je łączyć z tradycyjnymi podejściami badawczymi.

Doświadczenie międzynarodowe oraz znajomość realiów korporacyjnych PAULAT
pomaga nam w skutecznej implementacji działań po stronie naszych Klientów.

Marek Turlejski, Partner, Datawise

 

 

Dzięki wsparciu agencji PAULAT zmodyfikowaliśmy zarówno strategię komunikacji marketingowej
naszego Festiwalu Kino Dzieci, jak i segmenty grup docelowych .

Badania pozwoliły nam na modyfikację komunikacji marketingowej. Znacząco poprawiliśmy zasięgi kampanii co pozwoliło nam to na podwojenie frekwencji podczas Festiwalu oraz ugruntowanie naszej pozycji na kulturalnej mapie Warszawy. 

Maciej Jakubczyk, Dyrektor, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

 

Od 2011 roku agencja badawcza PAULAT jest odpowiedzialna za przeprowadzenie analiz i badań w Polsce
oraz w krajach Unii Europejskiej. Wyniki te były podstawą skutecznych strategii komunikacji marketingowej dla następujących marek terytorialnych: Cieszyn, Gdańsk, Jarocin, Legnica, Olsztyn, Płock, Sopot, Toruń, Województwo Dolnośląskie, Województwo Opolskie, Województwo Śląskie,

Agencja PAULAT odpowiedzialna była za przeprowadzenie analiz oraz badań marketingowych i społecznych. Badania obejmowały różne grupy docelowe (mieszkańcy, turyści krajowi, turyści zagraniczni, przedsiębiorcy, lokalni liderzy). W ramach prac nad przygotowaniem strategii promocji zostały przeprowadzone: analizy danych zastanych, monitoring mediów, badania jakościowe metodą wywiadów pogłębionych (IDI) oraz za pomocą dyskusji fokusowych (FGI), badania ilościowe F2F, CATI oraz CAWI. 

Agencja PAULAT wykazała się doświadczeniem, zaangażowaniem, profesjonalizmem oraz umiejętnością tworzenia zespołów projektowych dla osiągnięcia celów marketingowych. Umiejętność łączenia informacji pochodzących z różnych źródeł, doświadczenie w realizacji badań oraz nowatorskie metody zbierania danych pozwalają PAULAT na tworzenie insightów marketingowych i przygotowywanie adaptowalnych rekomendacji działań.

Piotr Sawiński, Wiceprezes Zarządu Grupy Eskadra

Celem projektu badawczo analitycznego była analiza wielkości rynku usług dedykowanych seniorom w Polsce oraz analiza seniorów w wieku 65+ w Polsce. Analizy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem aktualnych danych (z lat 2018-2020), w tym danych statystycznych GUS (Bank Danych Lokalnych), sprawozdań i raportów instytucji publicznych oraz wyników badań społecznych i marketingowych dotyczących seniorów w wieku 65+.

Usługa została wykonana do 21.08.2020 roku w sposób kompletny, cechowały ją wysoki poziom jakości wykonania oraz brak wad i usterek. Usługi zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, normami i wiedzą techniczną.

Jan Niziński, COO, Koindeo

 

 

Dzięki wynikom testów neuromarketingowym ulepszyliśmy nawigację oraz płynność opowiadania historii
Tadeusza Kościuszki w formie wirtualnego muzeum. Testy neuromarketingowe zilustrowały błędy w nawigacji oraz główne bariery obniżające zadowolenie odbiorcy i powodujące opuszczenie virtual tour.
Test przyciągania wzroku pozwolił nam na zmodyfikowanie grafiki, materiałów video
oraz optymalizację doświadczenia użytkownika.

W pierwszym dniu od uruchomienia http://kosciuszko.wielkiehistorie.pl/ uzyskaliśmy 100 000 unikalnych użytkowników.

Maciej Piwowarczuk, Dyrektor Programowy, Fundacja na rzecz Wielkich Historii

 

 

SOS Children’s Villages had been working with Przemysław Marciniak. Our cooperation had been arranged within organizing direct marketing actions, whose purpose was gaining funds for development of children’s villages from individual donors on Poland. His analytical efforts, clean recommendations and new proposals had immense impact on the results.

Based on the experience derived from our collaborations I can strongly recommend Przemyslaw Marciniak. I am confident that he will be able to cope with any task set for him and will meet the expectations of even most demanding organization.

Elżbieta Janczur, National Director, SOS Children’s Villages Poland

Korzystaliśmy z usług agencji badawczej PAULAT w ramach przygotowania opracowania pn. „Identyfikacja postaw wobec turystyki zdrowotnej przez grupy docelowe z rynków zagranicznych.Zakres geograficzny projektu obejmował następujące kraje europejskie: Norwegię, Niemcy, Wielką Brytanię, Szwecję, Danię, Holandię, Belgię, Luksemburg oraz Irlandię. W ramach projektu agencja PAULAT zaprojektowała oraz przeprowadziła na rynkach zagranicznych:

  1. Badania jakościowe w tym: N=20 wywiadów delfickich z ekspertami – pośrednikami, agentami i brokerami usług turystyki zdrowotnej; N=6 wywiadów pogłębionych z lekarzami zajmującymi się turystyką zdrowotną; N=10 wywiadów pogłębionych z osobami korzystającymi z zabiegów zdrowotnych poza krajem pochodzenia.
  2. Badania ilościowe CAWI na próbie N=600, przeprowadzone z osobami korzystającymi z turystyki zdrowotnej.
  3. Analizę Desk Research materiałów reklamowych, raportów dotyczących turystyki zdrowotnej oraz analizę ruchu lotniczego dla trzech rynków zagranicznych.

Agencja PAULAT realizując wszystkie elementy projektu badawczego wykazała się innowacyjnością, doświadczeniem, zaangażowaniem oraz profesjonalizmem. Niewątpliwym atutem firmy jest jakość i terminowość wykonywanych usług. Rekomendujemy agencję badawczą PAULAT jako firmę sprawdzoną, rzetelną i kreatywną.

Mariusz Białczyk, Dyrektor Zarządzający, Klaster Turystyki Zdrowotnej

 

W okresie pomiędzy 1 stycznia 2018 a 27 sierpnia 2019 agencja badawcza PAULAT przeprowadziła na zlecenie Stowarzyszenia badania jakościowe w ilości 56 grup fokusowych (FGI). Każda z grup została przeprowadzona z 8 uczestnikami i trwała około 2 godzin.

Agencja PAULAT realizując badania jakościowe wykazała się kreatywnością, doświadczeniem, zaangażowaniem oraz profesjonalizmem. Moderatorzy wykazali się znajomością i umiejętnością zastosowania technik projekcyjnych oraz testów badawczych, dzięki którym zrealizowaliśmy wszystkie cele związane z procesem badawczym.

Z przyjemnością rekomendujemy agencję badawczą PAULAT jako firmę sprawdzoną, rzetelną, kreatywną i godną zaufania. Współpraca z Przemkiem Marciniakiem i całym zespołem Agencji jest dużą przyjemnością.

Łukasz Szczepan, Przewodniczący Stowarzyszenia Nowy Kraków

 

 

Agencja badawcza PAULAT przeprowadziła na zlecenie Stowarzyszenia Kierunek Zmiana następujące badania:

  1. Sondaż preferencji politycznych – reprezentatywne ogólnopolskie badanie telefoniczne CATI na próbie N=3000;
  2. Sondaż preferencji politycznych – celowe ogólnopolskie badanie telefoniczne CATI na próbie N=833;
  3. Sondaż preferencji politycznych – reprezentatywne ogólnopolskie badanie telefoniczne CATI na próbie N=1014.

Agencja PAULAT realizując ww. projekty badawcze wykazała się innowacyjnością, doświadczeniem, zaangażowaniem oraz profesjonalizmem. Niewątpliwym atutem firmy jest jakość i terminowość wykonywanych usług.

Z przyjemnością rekomendujemy agencję badawczą PAULAT.

Łukasz Gibała, Przewodniczący Stowarzyszenia Kierunek Zmiana

 

Przemek is a very proactive colleague and tookgreat strides in moving the business forward in Poland.
He was
great to work with and an excellent project manager.
Przemek is a
brilliant researcher too and it was great to have worked with him.

James Endersby, Chief Executive, Opinium UK

INSIGHTS

Wszystko zaczyna się od inspiracji, ciekawości i empatii. Dzięki dociekliwości i zaangażowaniu, doświadczeniu i otwarciu na innowacje pomogliśmy wielu klientom zbudować przewagi konkurencyjne oparte na insightach. Źródłem naszych rekomendacji jest "insight" czyli istotna, odpowiednia dla grupy docelowej, dotychczas niespełniona potrzeba konsumenta/ klienta, która jest możliwa do zaadresowania w ramach strategii, tworzenia nowych produktów i usług, działań marketingowych czy akcji sprzedażowych. 

Zapraszamy do kontaktu

© 2024 PAULAT, Rakowiecka 33/25, 02-519 Warszawa, +48 664050992, paulat@paulat.pl

Marketingowa wartość w sporcie - Iga Świątek

Marketingowa wartość w sporcie - Iga Świątek

Iga Świątek to jedna z najbardziej utalentowanych polskich tenisistek, która zdobyła serca fanów na całym świecie swoim talentem, determinacją i skromnością. Jednak oprócz swojego niezaprzeczalnego sukcesu na kortach tenisowych, Świątek ma również silne wartości marketingowe, które sprawiają, że jest atrakcyjną marką dla wielu sponsorów i firm.

Czechy - odbudowa silnej pozycji na rynku turystycznym

Czechy - odbudowa silnej pozycji na rynku turystycznym

Po 3 latach liczba turystów w Czechach powróciła do poziomu sprzed pandemii. Przeprowadziliśmy badanie marketingowe mające na celu sprawdzenie w jaki sposób Czechy, w ciągu ostatnich trzech lat odbudowały pozycję turystyczną w Europie.

Wygrana Partii Ludowej w wyborach lokalnych w Hiszpanii

Wygrana Partii Ludowej w wyborach lokalnych w Hiszpanii

W niedzielę 28.05.2023 w Hiszpanii odbyły się wybory lokalne, będące swoistą próbą generalną przed mającymi odbyć się latem wyborami parlamentarnymi.

Największym zwycięzcą wyborów lokalnych jest Partia Ludowa (Partido Popular, PP), która zdobyła 31,5% głosów (9 punktów procentowych więcej niż w poprzednich wyborach lokalnych w 2019 r.).

Archiwum insajtów.

 

Zapraszamy do kontaktu

+48 664 050 992

paulat@paulat.pl

 

OBSERWUJ NAS W SOCIAL MEDIA